דורית יודאיקה: להדלקת נרות שבת

כבר אלפי שנים ששולחן השבת של עם ישראל…

נגישות