ברכה על קביעת מזוזה

ברכה על קביעת מזוזה

ברכה על קביעת מזוזה היא:"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וצוונו לקבוע מזוזה". הנחיות כלליות לקביעת מזוזה: את הברכה על קביעת מזוזה מברכים לפני פעולת הקיבוע של המזוזה. יש לברך את הברכה בסמיכות מקסימלית לקביעת המזוזה. על מנת שלא להתעקב, רצוי להכין מראש את המסמרים, הפטיש או הדבק שבהם נשתמש כדי לקבוע […]