ברכת הדלקת נרות חנוכה

ברכת הדלקת נרות חנוכה

ברכת הדלקת נרות חנוכה לעיתים ברכת הדלקת נרות חנוכה עלולה להיות מעט מבלבלת, ומכמה סיבות. ראשית, בלילה הראשון יש שלוש ברכות, ובשאר הלילות רק שתיים. בנוסף, הברכות הללו אינן ברכות שאנו רגילים אליהן, אלא ברכות מיוחדות שמברכים רק בחנוכה. מה היא ברכת הדלקת נרות חנוכה אם כן?  תכל'ס תכל'ס ההסבר הקצר על הברכות הוא זה: בלילה הראשון […]