ספר תורה

ספר תורה

ספר תורה ספר תורה עשוי מקלף (עור של בהמה טהורה). על הקלף כתובה כל התורה כולה בשלמותה, מפרשת בראשית ועד סוף פרשת וזאת הברכה שבספר דברים.  את ספר התורה מאכסנים בארון הקודש בבתי כנסת.ספר תורה הוא תשמיש הקדושה הקדוש והחשוב ביותר ביהדות. כתיבה על קלףכמו מזוזות ותפילין, גם את ספרי התורה כותבים על קלף כאמור, […]